afrika www.zuidafrikaspecialist.nl

Ontdek de waarde van de Afrikaanse geestkracht dat is Ubuntu Vision

Ubuntu Vision is de visie achter Stichting Nguia Ti Bé. Wij steunen projecten in Afrika en brengen in Nederland de rijkdom van de Afrikaanse filosofie over het voetlicht. 

Een mens kan niet zonder anderen bestaan. Dat is de kern van Ubuntu, de Afrikaanse levensfilosofie: Ik ben omdat wij zijn, zo zeggen ze in Afrika. Wij zijn als mens verbonden met elkaar en met de wereld om ons heen. Onze omgeving is onze vriend. In Ubuntu staan medemenselijkheid, compassie en verzoening centraal. 

Ubuntu  is het geschenk van Afrika aan de wereld. En Stichting Nguia Ti Bé vertelt het verhaal van Ubuntu.

IN AFRIKA: Verbinden is delen

In diverse landen van Afrika steunt Stichting Nguia Ti Bé kleinschalige projecten op gebied van gezondheidszorg, kinderen, natuurbescherming, vrede en verzoening. Bij voorkeur projecten die eigen het Afrikaanse (Ubuntu) gedachtegoed willen beschermen, ontwikkelen en overdragen aan een nieuwe generatie. U kunt ons hierbij steunen! Zie donaties en de Afrika pagina.

IN NEDERLAND: Meer mens worden

In Nederland wint de term Ubuntu terrein,  er is behoefte aan verbinding. “Dat is Ubuntu” wordt steeds vaker gehoord. Maar Ubuntu is veel meer dan “samen” en ”verbinden” . Al sinds 2002 brengt Stichting Nguia Ti Bé  de veelkleurigheid van de Afrikaanse filosofie over het voetlicht via lezingen, workshops, artikelen en steun aan nieuwe initiatieven. Ook vertelt de stichting het Ubuntu verhaal achter de projecten. Meer weten? Zie de Nederland pagina

Rode button rechts boven voor onze projecten in AFRIKA

Oranje button voor onze activiteiten in NEDERLAND 

 

© M.A.E. v.d. Boer, April 2014. UbuntuVision/ Stichting Nguia Ti Bé. All Rights Reserved. Overname tekst en beeld alleen na uitdrukkelijke toestemming.