afrika www.zuidafrikaspecialist.nl

Stichting Nguia Ti Bé steunt in Afrika kleinschalige projecten. Voorrang hebben projecten die expliciet de rijkdom van het Afrikaanse (Ubuntu) gedachtegoed willen beschermen, ontwikkelen en overdragen aan een nieuwe generatie. 

In Nederland draagt Stichting Nguia Ti Bé bij aan het bekend worden van Ubuntu en het rijke Afrikaanse gedachtengoed daarachter, via lezingen, workshops, artikelen, steun aan nieuwe initiatieven. 

De 2 hoofdactiviteiten versterken elkaar. Hierin is de stichting uniek. Het brengt een wederzijdse dynamiek op gang. Kennis en ervaring worden door de uitwisseling steeds geactualiseerd. 

© M.A.E. v.d. Boer, April 2014. UbuntuVision/ Stichting Nguia Ti Bé. All Rights Reserved. Overname tekst en beeld alleen na uitdrukkelijke toestemming.