afrika www.zuidafrikaspecialist.nl

Wat is Ubuntu?

Als iemand in Afrika tegen je zegt dat je “Ubuntu” hebt, is dat een groot compliment. Het betekent dat je hartelijk, open en medemenselijk bent. Als ik jou als mens behandel, word ook ik méér mens: “Umuntu ngumuntu ngamuntu”.  Verbondenheid, verzoening en compassie staan centraal. Het wezen van de mens is zijn verbondenheid. De taak van de mens is om te verbinden en de wereld in balans te brengen. Ubuntu is de tegenhanger van het doorgeschoten individualisme en materialisme.

Ubuntu komt overal in Afrika voor, al heet het niet overal Ubuntu. Er zijn er veel eigen lokale invullingen, maar overal zijn de grondpatronen herkenbaar.

Ubuntu is niet alleen filosofie, maar ook spiritualiteit en praktische ethiek. Zij heeft invloed op alle levensterreinen zoals economie, politiek, rechtspraak, religie, onderwijs, gezondheidszorg, ecologie. Ubuntu heeft in Afrika nog steeds grote actuele waarde. Zo is de waarheid- en verzoeningscommissie in Zuid-Afrika uit Ubuntu ontstaan en hebben mensen als Nelson Mandela en Desmond Tutu zich diepgaand door Ubuntu laten inspireren. Ubuntu is geen model, is niet oppervlakkig of vrijblijvend. Ubuntu is een volwaardige levensfilosofie, rijk en veelomvattend, een Afrikaanse kameraad op de weg naar meer menselijkheid. 

© M.A.E. v.d. Boer, April 2014. UbuntuVision/ Stichting Nguia Ti Bé. All Rights Reserved. Overname tekst en beeld alleen na uitdrukkelijke toestemming.