Nguia Ti Bé heeft bijgedragen aan aanschaf van gereedschap voor gediplomeerde leerlingen ex-straatkinderen 

De Don Bosco ambachtsschool, aanvankelijk een kleinschalig project, is inmiddels uitgegroeid tot een van de belangrijkste scholen in de Centraal Afrikaanse Republiek. Kwetsbare jongeren hebben door deze school een nieuwe toekomst gekregen. Een aantal van hen werkt nu als instructeur elders in het land. Toen de school voor het eerst cursussen ging aanbieden voor straatkinderen heeft Nguia Ti Bé dit initiatief ondersteund met de aanschaf gereedschap. Op dit moment – na de burgeroorlog-  werkt Don Bosco aan de reintegratie van kindsoldaten.

Leerlingen Don Bosco krijgen theorieles © M.v.d.Boer