Kenia


Afbranden land in Maasai Mara

Ontbossing, privatisering, opkopen en industrialiseren van land, onttrekken van water voor land- en tuinbouw, het plaatsen van kilometers lange hekken door (buitenlandse) grootgrondbezitters: Kenia heeft te maken met natuurvernietiging op grote schaal, ook in Maasai Mara. Dieren hebben geen vrije doorgang meer. Er is onvoldoende water. De Maasai, van oorsprong trots en welvarend, worden door dit alles in hun nomadisch bestaan – in balans met de natuur- bedreigd en opgesloten in een steeds kleiner leefgebied. Met de rug tegen de muur en in armoede gedrongen, zien zij soms geen andere mogelijkheid dan land af te branden om aan vers gras te komen wat het ecosysteem verder aantast.

Enkiting Lepa school in Maji Moto: van de Maasai door de Maasai


Van oudsher trekken de Maasai lange periodes met hun koeien rond. Dit bestaan  is uitermate geschikt voor de savanne, die dan steeds voldoende kan herstellen. De Maasai proberen deze manier van leven vol te houden ondanks de snelle degradatie van hun leefgebied. Maar natuurvernietiging is niet de enige bedreiging. Ook door het staatsonderwijs kan de Maasai cultuur verloren gaan.

Bekijk project “Enkiting Lepa school in Maji Moto: van de Maasai door de Maasai”