Van oudsher trekken de Maasai lange periodes met hun koeien rond. Dit bestaan  is uitermate geschikt voor de savanne, die dan steeds voldoende kan herstellen. De Maasai proberen deze manier van leven vol te houden ondanks de snelle degradatie van hun leefgebied. Maar natuurvernietiging is niet de enige bedreiging. Ook door het staatsonderwijs kan de Maasai cultuur verloren gaan.

Generaties lang is de inheemse kennis (over natuur, culture waarden en spiritualiteit) aan nieuwe generaties overgedragen door lange periodes in de natuur te zijn en met de koeien mee te trekken. De staatsscholen zijn hier echter niet op afgestemd. Onderwijs is alleen toegankelijk als kinderen iedere dag naar school gaan en dat is alleen mogelijk als de Maasai zich op een vaste plek vestigen. Daarnaast is er in het moderne curriculum geen plaats voor de Maasai kennis. Maar er zijn ook praktische bezwaren waarom de kinderen niet naar overheidsscholen gaan. De afstanden zijn te groot en de weg naar school is te gevaarlijk door de wilde dieren. 

De oudsten van de gemeenschap in Maji Moto hebben daarop besloten een eigen school op te richten die wel ruimte aan de Maasai cultuur geeft: De Enketing Lepa school. Kinderen kunnen er overnachten, er zijn aangepaste lestijden en er is plaats voor iedereen: jong en oud, jongens en meisjes, probleemkinderen en wezen. Naast de reguliere vakken is er ruimte voor het aanleren van de eigen culturele waarden en de schat aan inheemse kennis.

De Naam Enkiteng Lepa betekent: gemeenschappelijke koe. Een verwijzing naar het gebruik bij de Maasai om een koe in bruikleen te geven aan mensen die het nodig hebben, maar zelf geen koe bezitten. Scholing aan kinderen, een inspanning van de eigen gemeenschap – met akkoord van de voorouders- dat is hier de gemeenschappelijke koe.

Nguia Ti Bé heeft de bouw van leslokalen groep 4 t/m 8 financieel mogelijk gemaakt.