Oeganda


Vluchtelingen bewerken gekregen grond

De méér dan een miljoen vluchtelingen in Oeganda hebben dezelfde rechten als de Oegandezen. Ze mogen overal wonen en krijgen een stuk grond om te verbouwen. “Je bent er, dus je hoort erbij”. Maar niet alles gaat goed. Zo wordt de leefwijze van inheemse volkeren zoals de Batwa pygmeeën in het zuidwesten en de Karamajong in het noorden ernstig bedreigd.