Nguia ti Bé heeft samen met een Oegandese studente van de Saxion hogeschool, Rebecca, een waterproject in Karamoja, Noord Oeganda voorbereid.

De Karamajong herders in het noorden van Oeganda hebben een traditionele leefwijze en veel kennis van de natuur. Ze hebben echter nauwelijks rechten, worden gediscrimineerd, bedreigd en verjaagd uit hun voorouderlijk gebied. Gebrek aan water (door klimaatverandering) leidt vaak tot geweld. Begin 2019 is er een ernstige droogte geweest met veel ziekte en sterfte als gevolg. De regering wil daarom dat de Karamajong overschakelen op de landbouw. Dit om voedselzekerheid in het gebied te garanderen. Het plan maakt deel uit van het wereldvoedselprogramma, maar stuit op heftige kritiek. Volgens experts is landbouw in dat droge gebied niet levensvatbaar, mobiliteit van vee juist wel. Als het voornemen wordt doorgezet, zal de hele cultuur instorten en inheemse kennis worden weggevaagd. Lokale Karamajo overheden hebben opgeroepen om juist te investeren in water en veterinaire diensten om daarmee de pastorale manier van leven van de Karamojong-volkeren te behouden en duurzaam te maken.

Klimaatverandering, droogte en geweld zijn al een groot aantal jaren aan de gang. Toegang tot water is essentieel. Nguia ti Bé heeft daarom samen met een Oegandese studente van de Saxion hogeschool en de Oegandese organisatie Ecotrust een waterproject in Iriri, Karamoja opgezet. Dit was in een periode dat het vooral bij de waterbronnen gevaarlijk was. Vrouwen en kinderen, die na uren lopen de enige bron in de omgeving bereikten, werden bedreigd met verkrachting en ontvoering. Bij dit project werd de lokale bevolking intensief betrokken. Deze koos unaniem voor een waterpomp bij een ziekenhuis en het doortrekken van de waterleiding naar de school en de markt.