Zuid-Afrika


Transkei, geboortegrond van Nelson Mandela

De waarheids- en verzoeningscommissie is over de hele wereld bewonderd en nagevolgd. Maar de politiek van verzoening lijkt stuk te lopen op het nog steeds bestaande onrecht van de landkwestie. Tijdens de apartheid zijn veel zwarte Afrikanen van hun land verjaagd. De witte minderheid (10% van de bevolking) bezit nog steeds 72% van het land en wil haar positie behouden. Het gaat de zwarte gemeenschap om historische collectieve grondrechten. Land is in hun ogen geen productiemiddel, maar een levende entiteit waarmee een sterke emotionele, spirituele en culturele verbinding gevoeld wordt, de voorouders zijn er begraven, tradities zijn er uit voortgekomen.

.

Hulp aan Ethembeni, school voor (visueel) gehandicapte kinderen, Hillcrest


Het Nederlandse koor Duze Nomshikashika, ontstaan in de jaren ‘80 als solidariteitskoor tegen de apartheid, was in 2004 op bezoek in Zuid Afrika. Het koor zong samen met zwarte koren in de townships. Een historisch bezoek. Met gezamenlijke optredens wilden de deelnemers de hardnekkige zwart-wit scheiding doorbreken en het publiek meenemen in de kracht van diversiteit en vriendschap over (eigen) grenzen heen.

Bekijk project “Hulp aan Ethembeni, school voor (visueel) gehandicapte kinderen, Hillcrest”