Veel gestelde vragen

1. Is Ubuntu hetzelfde als Afrikaanse filosofie?

Nee: Ubuntu is een vorm van Afrikaanse filosofie maar niet alle Afrikaanse filosofie is Ubuntu. Ubuntu is een levensfilosofie. Wel zijn elementen van Ubuntu in heel Afrika terug te vinden. Afrikaanse filosofie is uiterst divers en wijdvertakt met overal in Afrika andere invullingen. Het is een onterechte versimpeling om al het denken in Afrika Ubuntu te noemen.

2. Waar komt Ubuntu vandaan?

Ubuntu is vanuit Zuid Afrika na de apartheid over de hele wereld bekend geworden al kennen ook andere Afrikaanse landen dit begrip. Het woord Ubuntu is voor het eerst officieel door de Zuid Afrikaanse staat gebruikt in de nieuwe conceptgrondwet na afschaffing van de apartheid. Juist in Zuid-Afrika is het gedachtegoed van Ubuntu zo belangrijk, want fundamenteel tegengesteld aan apartheid. Het gevecht tegen tegen apartheid werd veelal gevoerd vanuit een grote innerlijke motivatie, gebaseerd op Ubuntu.

3. Zijn Ubuntu en Afrikaanse filosofie gemakkelijk uit te leggen?

Nee. In onze geïndividualiseerde samenleving is dat juist niet gemakkelijk. Het vereist van de westerling een open mind, nieuwsgierigheid, bereidheid te luisteren. Het gaat om een gedachtegoed dat rijk is, diepgaand en vele lagen kent.

4. Is het gebruik van het woord Ubuntu culturele toe-eigening?

In onze opvatting is dat zo, als het begrip te pas en te onpas wordt gebruikt, verwesterd, verchristelijkt, voor commerciële doeleinden gehypt en ingezet, zonder voldoende kennis en begrip van achtergrond en zonder dat Afrika daar de vruchten van plukt.

5. Is de weerzin tegen Vodoun terecht?

Nee dat is niet terecht. Het is een hardnekkig vooroordeel. Het beeld van de enge poppetjes en spelden is door koloniale overheersers geschapen. Vodoun is heel wat anders dan zwarte magie, is een West-Afrikaanse religie, met respect voor mens en natuur, strevend naar heelheid, harmonie en vrede. “Vodoun Ngongon” : Vodoun is diep.  

6. Hoe zijn de contacten met de projecten geregeld?  

Er is altijd persoonlijk contact met de lokale partner, zodat we weten met wie we in zee gaan, wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. Als het even kan, worden de projecten bezocht. Na afloop van een project is er altijd een evaluatie.

7. Wat verdienen de bestuursleden?

Nguia Ti Bé is een ANBI stichting. Dit betekent dat de bestuursleden onbezoldigd zijn. Zij zetten zich vrijwillig in.

8. Hoe hoog zijn de overheadkosten van stichting Nguia Ti Bé?

Bestuursleden dragen voor een groot deel zelf bij in de onkosten.  Daardoor kunnen de overheadkosten laag blijven: dat is altijd ver onder de 25%. De stichting voldoet daarmee aan de norm van het CBF.

9. Hoe werkt de stichting samen met organisaties in Nederland die willen steunen?

Deze krijgen van ons altijd een concreet omschreven projectdoel en worden op de hoogte gehouden van het verloop.

10. Hoe vraag ik een lezing of workshop aan

Als u via het contactformulier of in een mail naar info@ubuntuvision.nl uw wensen weergeeft, nemen wij contact met u op. De stichting heeft uitgebreide ervaring met op maat gesneden activiteiten. Ook in combinatie met fondswerving voor bepaalde projecten.

11. Hoe kan ik doneren?

U kunt een bedrag overmaken naar Stichting Nguia Ti Bé, Banknummer:  NL41 TRIO 021 21 78 652.

12. Kan ik een voorkeur aangeven voor een project?

Als u dat wenst kunt u de voorkeur voor een project aangeven. U kunt ook altijd contact opnemen om te vragen welk project er loopt.  

13. Is doneren voor mij fiscaal gunstig?

Nguia Ti Bé is een ANBI stichting. Dat betekent dat giften aftrekbaar van de belasting zijn. Hoeveel is afhankelijk van het inkomen.

14. Kan ik ook periodiek doneren? Moet ik daarvoor naar de notaris?

Als u jaarlijks schenkingen wilt doen, maar minder dan 1% van uw inkomen, dan is periodiek schenken een uitkomst. In dat geval is het hele bedrag volledig aftrekbaar. Het kan echter alleen als u aan de volgende voorwaarde voldoet:

  • U doneert een vast bedrag per jaar
  • U doet dat voor een periode van minimaal 5 jaar
  • De schenking dient te worden vastgelegd in een akte. U hoeft hiervoor niet meer naar de notaris. Bij de belastingdienst kunt u een formulier downloaden. Zowel u als wij moeten dit ondertekenen. Daarmee is het rechtsgeldig en kunt u bij uw aangifte jaarlijks de schenking aftrekken.  Als u wilt, helpen wij u erbij. Neem gerust contact met ons op.  

15. Betaalt Stichting Nguia Ti Bé belasting over mijn donatie?

Nee. Nguia Ti Bé is een ANBI-instelling. Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) dienen een algemeen belang en zijn daarom volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.