Stichting Nguia Ti Bé promoot, organiseert en faciliteert lezingen en workshops over Afrikaanse filosofie

Studiedag van IOFC: Zin en Samenhang, met prof. dr Bob Goudzwaard, dr. Adam Kumçu en Melda Müjde.

Afgestemd op de doelgroep met veel voorbeelden uit de praktijk.

LEZINGEN, een paar voorbeelden

  • Inleiding Ubuntu, inleiding Afrikaanse filosofie
  • Initiatives of Change : Crisis als kans. Over duurzame oplossingen en versterken van zin en samenhang in de samenleving (2009) met o.a. Prof. Dr. B. Goudzwaard, Adam Kumçu en Melda Müjde. Lees verder
  • Zomerweek interreligieuze dialoog in de praktijk. Lees verder
  • Vriendschap als levenshouding
  • Leven in verhalen
  • De kracht van muziek
  • Morele ontwikkeling en voorouderschap
  • Apartheid, vergeven of verzoenen
  • Nelson Mandela en Ubuntu

ENKELE REACTIES

Het was geweldig en het heeft diepe indruk gemaakt. Ubuntu zit voor altijd in mijn hart en in mijn westerse hoofd.

Een van de deelnemers

Voor velen is de Afrikaanse spiritualiteit de grootste verrassing van de week: “Het westen heeft de analyse gebracht, Afrika kan de synthese geven”. Sommigen van ons blijken toch een vooroordeel gekoesterd te hebben.

Uit: Interreligieuze dialoog in de praktijk: Wij zijn allemaal aan het stotteren. Lisette Thooft: Volzin, 22 september 2006
Optimisme is je gezicht naar de zon keren (biografie Nelson Mandela).
Impressie ‘Robbeneiland, hoop‘ door Loek Koopmans, illustrator, een van de deelnemers.
Copyright L. Koopmans.

Lees verder over: Bé Afrika