Stichting Nguia Ti Bé promoot en stimuleert de kennis over Afrikaanse filosofie in Nederland

IOFC: Zin en Samenhang, met prof. dr Bob Goudzwaard, dr. Adam Kumçu en Melda Müjde.

ENKELE VOORBEELDEN

Zomerweek interreligieuze dialoog in de praktijk: Waarom wordt er bij interreligieuze bijeenkomsten wel aandacht gegeven aan oosterse tradities, maar nooit aan religieuze/filosofische tradities van het zuiden? Uit Afrika? De organisatoren waren ontvankelijk voor de argumenten: Zo zorgde Nguia Ti Bé ervoor dat het programma-onderdeel Afrika werd ingevoegd met gastsprekers, zang en meditatieve muziek.

Initiatives of Change : Crisis als kans. Over duurzame oplossingen en versterken van zin en samenhang in de samenleving met o.a. Prof. Dr. B. Goudzwaard, Adam Kumçu en Melda Müjde: Een uitgelezen kans om de meerwaarde van Afrikaanse filosofie over het voetlicht te brengen. Ook bij de aanpak van grote globale crises kan Afrikaanse filosofie nieuwe gezichtspunten aandragen.

ENKELE REACTIES

Het was geweldig en het heeft diepe indruk gemaakt. Ubuntu zit voor altijd in mijn hart en in mijn westerse hoofd.

Voor velen is de Afrikaanse spiritualiteit de grootste verrassing van de week: “Het westen heeft de analyse gebracht, Afrika kan de synthese geven”. Sommigen van ons blijken toch een vooroordeel gekoesterd te hebben.

Optimisme is je gezicht naar de zon keren (biografie Nelson Mandela).
Impressie ‘Robbeneiland, hoop‘ door Loek Koopmans, illustrator.
Copyright L. Koopmans.

Lees verder over: Bé Afrika