Ubuntuvision


In Afrika gaat de aandacht uit naar projecten die het Afrikaanse gedachtegoed uitdragen, beschermen, ontwikkelen en overdragen aan een nieuwe generatie.

In Nederland promoot en stimuleert de stichting activiteiten die Afrikaanse filosofie onder de aandacht brengen