Ubuntuvision


In Afrika gaat de aandacht uit naar projecten die het Afrikaanse gedachtegoed uitdragen, beschermen, ontwikkelen en overdragen aan een nieuwe generatie.

In Nederland brengt de stichting de Afrikaanse filosofie over het voetlicht door middel van lezingen en workshops.