Nguia Ti Bé


Stichting Nguia Ti Bé draagt bij aan het bekend maken, beschermen en versterken van het Afrikaanse gedachtegoed.

In Afrika geeft de stichting steun aan kleinschalige projecten die in harmonie zijn met de eigen filosofie, cultuur en natuur. In Nederland brengt de stichting het Afrikaanse gedachtegoed over het voetlicht door middel van lezingen, workshops, kunst en muziek.

In Afrika gaat speciale aandacht uit naar projecten die het eigen het Afrikaanse (Ubuntu) gedachtegoed uitdragen, beschermen, ontwikkelen en overdragen aan een nieuwe generatie.

De eerste projecten vonden plaats vanuit een acute hulpvraag in de Centraal Afrikaanse Republiek, later zijn er andere landen bijgekomen: Benin, Kenia, Oeganda, Zuid Afrika. De projecten hebben als thema’s: kinderen, gezondheid, milieu, vrede en verzoening. In de loop van de jaren is de aandacht voor inheemse sociale, filosofische en spirituele kennis steeds explicieter geworden.

Stichting Nguia Ti Bé is opgericht in 2004 ter nagedachtenis aan Adrie van den Dries (1953-1990), socioloog en WHO AIDS expert, verbinder van culturen. De stichting  is een goede doelenstichting en heeft een ANBI status. Financiële steun wordt verkregen door Nederlandse lokale en fondsenwervende acties, door giften van personen en organisaties. Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd.

Spelende kinderen in de rivier, Oubangui, Centraal Afrikaanse Republiek.
Foto door: Miguel Medina, 6 april 2014, AFP/Getty Images

Lees verder over: De naam